Delftlanden, Emmen

De gemeente Emmen wenste te komen tot de realisatie van VINEX-uitbreiding ‘Delftlanden’. Het plan bestaat in de eerste fase uit de realisatie van circa 1.600 woningen. De basis bestaat uit een heldere geleding ingegeven door de landschappelijke onderlegger. De bestaande en nieuwe noord-zuidgerichte houtwallen en groene ruimten compartimenteren het plangebied en worden ingezet om een hoogwaardig woon- en leefklimaat te realiseren.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft het stedenbouwkundig plan uitgewerkt in diverse uitwerkingsplannen en beeldkwaliteitplannen.