Den Brabander, Chaam

De hoofdlijnen voor de ontwikkeling van woongebied Den Brabander zijn uiteengezet in het structuurplan. Bestaande structuren, patronen en elementen in het landschap zijn als de belangrijkste structurerende dragers in het plangebied vastgelegd. Van belang daarbij zijn de potenties van de ligging van het plangebied aan de Groote of Roode Beek en het buitengebied. Op deze wijze vindt er een geleidelijke en zachte overgang plaats tussen het buitengebied en de kern.