Den hoek, Helvoirt

Het door Compositie 5 stedenbouw bv opgestelde beeldkwaliteitplan biedt de kaders waarbinnen de ontwikkeling van de woningen de komende jaren kan plaatsvinden.
In het beeldkwaliteitplan wordt ‘Helvoirtse Eenvoud’ nagestreefd, bestaande uit eenduidige verschijningsvormen en voldoende onderlinge variatie.