Den Hoek, Helvoirt

In opdracht van de gemeente Haaren heeft Compositie 5 stedenbouw bv het stedenbouwkundig plan vervaardigd voor woningbouwlocatie Den Hoek, gelegen ten noorden van Helvoirt. Het plan sluit aan bij de dorpse kwaliteiten van Helvoirt en verankert het plan zowel aan de kern als aan het landelijke gebied. In een relatief hoge dichtheid van 25 woningen per hectare wordt een gevarieerd beeld nagestreefd.
In de ruimtelijke opzet versterken de groen-, water-, verkeers- en bebouwingsstructuren elkaar. Om een dorps karakter te bewerkstelligen gelden als uitgangspunten het realiseren van verschillende woningtypen over het gehele plangebied, dorpse stedenbouwkundige typologieën, zoals een brink, bundeling van groen en informele straatprofielen. Zichtrelaties zijn aanwezig met het landschap en de kerk in het centrum. De gerende groene ruimtes (wiggen) leiden naar de centraal in het plangebied gelegen brinkvormige plek. Op groene wiggentakken de woonstraten aan, die de aangrenzende woongebieden ontsluiten.

Het eveneens door Compositie 5 stedenbouw bv opgestelde beeldkwaliteit – en bestemmingsplan bieden de kaders waarbinnen de ontwikkeling van de woningen kan plaatsvinden.