Deutersestraat 20, Cromvoirt

De initiatiefnemer van dit project heeft als eigenaar van het caravancentrum aan de Deutersestraat te Cromvoirt de wens het caravancentrum uit te breiden en vier ruimte voor ruimte woningen te realiseren. De gemeente Vught heeft zijn medewerking toegezegd en derhalve is er een postzegelbestemmingsplan opgesteld welke de juridische basis vormt voor de gewenste ontwikkeling.

Compositie 5 Stedenbouw bv heeft het benodigde bestemmingsplan opgesteld en daarnaast ook voorzien in het stedenbouwkundig plan, het landschappelijk inpassingsplan en een compensatieplan in het kader van de Boswet.