Dorpsstraat, Elst

Compositie 5 stedenbouw bv heeft voor het dorp Elst een visie ontwikkeld zodat het dorp in de gemeente Overbetuwe om kan gaan met de verstedelijkingsopgave vanuit de regio Arnhem-Nijmegen, en tegelijkertijd het dorpse karakter kan behouden. In de visie wordt gestreefd naar een heldere verkeersafwikkeling, aantrekkelijk winkelklimaat en een samenhangend ruimtelijk beeld.

Voor de inrichting van de openbare ruimte ligt er een ambitie om het gehele winkelgebied van een eenduidige en rustige uitstraling te voorzien, waarbij elke weggebruiker weet waar men wel en niet mag rijden, fietsen, wandelen of parkeren, en waarbij de verblijfs- en de verkeerscomponent met elkaar in balans zijn. Dit vraagt om een uitgekiende strategie, waarbij de luxe van een breed straatprofiel goed benut kan worden.