Manege Heijligers, Hippisch Parc Asten

In het buitengebied van de gemeente Asten aan de Reeweg 3 is Manege Heijligers gelegen. De manege wil haar positie versterken en zich daarbij mede richten op het faciliteren van internationale toernooien. Daarom is de manege uitgebreid met rijhallen, logiesruimten, paardenbakken en paddocks. Een gedeelte van deze uitbreidingen is ten koste gegaan van bestaande natuur- en landschapswaarden. Deze zijn via een natuurcompensatieplan gecompenseerd.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft Manege Heijligers begeleid bij de juridisch-planologische procedure voor de uitbreiding. Daarbij heeft ze het stedenbouwkundige plan, het inrichtingsplan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing en natuurcompensatie en het bestemmingsplan vervaardigd. Het bestemmingsplan is op 11 maart 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. In de loop van 2014 en 2015 hebben de bouwwerkzaamheden plaatsgevonden en in oktober 2015 was de officiële opening van de nieuwe manege. Voor een impressie van de nieuwe manege verwijzen wij u naar de site.