Eindsestraat, Dongen

Zorgboerderijen zijn (voormalige agrarische) bedrijven met als doel door middel van therapie mensen te helpen te (re)integreren in de samenleving, waarbij sprake is van een combinatie van zorg en functioneel gebruik van de groene ruimte. Initiatiefnemers wensen aan de Eindsestraat te Dongen een zorgboerderij te vestigen die specifiek is gericht op het bieden van ondersteuning aan kinderen en volwassenen met autisme of een aanverwante stoornis. Van belang is dat het terrein zodanig kan worden ingericht dat een omgeving wordt gecreëerd met zo min mogelijk prikkels.

Hoewel de doelgroep van de zorgboerderij zorgt voor relatief weinig stemgeluid, zal een bestemmingsplan voor de zorgboerderij rekening dienen te houden met een akoestisch worst-case scenario. De specifieke doelgroep kan immers niet in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Compositie 5 stedenbouw bv heeft een bestemmingsplan opgesteld waarin twee complexe akoestische (worst-case) scenario’s mogelijk worden gemaakt, onder meer door de verplichte realisatie van mitigerende maatregelen.