Cultuurhistorisch inpassingsplan Essche Akker, Esch

Cultuurhistorische afweging en cultuurhistorisch inpassingsplan Essche Akker te Esch

Aan de zuidoostzijde van de kern Esch, gemeente Haaren, wordt beoogd het woongebied ‘Essche Akker’ te realiseren. Zoals de naam van het woongebied al aangeeft is de locatie gelegen in een gebied dat van oorsprong een akkercomplex was. Een indiener van een zienswijze is van mening dat het gebied dermate cultuurhistorisch waardevol is, dat het voormalige akkercomplex niet (verder) mag worden bebouwd.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft, op basis van een in samenwerking met een cultuurhistoricus vervaardigde inventarisatie en analyse, een cultuurhistorische afweging opgesteld. De waardestelling van het gebied is daarbij afgezet bij diverse andere belangen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Op basis van een vergelijk met het oude Streekplanbeleid heeft de cultuurhistorische afweging geleid tot de conclusie dat verplicht dient te worden voorzien in een passende groene afronding van het gebied. Deze groene afronding is vastgelegd in een Cultuurhistorisch Inpassingsplan (CIP). Daarnaast zijn in de bestemmingsregeling specifieke regels opgenomen ten aanzien van het bebouwen van gronden.