Haaren

Compositie 5 stedenbouw bv heeft de gemeente Haaren begeleid bij de totstandkoming van een nieuwe structuurvisie voor het gehele grondgebied. Deze visie voldoet aan de nieuwste eisen uit de Wro en bestaat uit drie delen. Deel A bevat de visie, deel B het uitvoeringskader van de visie en deel C de atlas/context van de visie.

Het resultaat is een werkbare, breed gedragen structuurvisie, die de gemeente Haaren de komende jaren een uitstekende basis biedt voor het ruimtelijke beleid.