Helvoirtsestraat, Helvoirt

In opdracht van de heer Van Schijndel zijn in een beeldkwaliteitplan randvoorwaarden geformuleerd voor de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning in Helvoirt. Om de nieuwe woning op een zorgvuldige wijze in de omgeving in te passen is het van belang om de ruimtelijke karakteristiek van het bebouwingslint te respecteren. Dit betreft de doorzichten naar het achterliggende open landelijke gebied en de onderlinge samenhang tussen de diverse bouwvolumes. Voor de situering van de woning gelden enkele voorwaarden vanuit de bestaande situatie. De aanwezigheid van de entree van de bebouwde kom (inclusief drempel en informatiepaneel) en enkele beeldbepalende laanbomen beperken de mogelijkheden voor het situeren van de oprit. In het beeldkwaliteitplan zijn criteria geformuleerd voor situering, vormgeving en architectonische verschijningsvorm. Daarnaast is er aandacht voor de vormgeving van erfafscheidingen vanwege een goede landschappelijke inpassing. Momenteel werken wij aan het bestemmingsplan om de woning juridisch mogelijk te maken.