Herbestemming RK-kerk, Hooge Zwaluwe

Van de ruim 500 christelijke kerken in Noord-Brabant zal bijna de helft zijn oorspronkelijke functie verliezen. Voor de Rooms-katholieke kerken binnen de provincie ligt dit aandeel aanzienlijk hoger. De verwachting is dat binnen de twee Brabantse bisdommen binnen tien jaar circa twee derde van de kerken wordt gesloten. Onder de te sluiten kerken bevinden zich veel Rijksmonumenten. In het ‘sluitingsbeleid’ van het bisdom Breda wordt er voor gekozen om zoveel mogelijk van deze kerken in gebruik te houden. Voor deze monumentale kerkgebouwen is het echter minder eenvoudig om een passende nieuwe bestemming te vinden. Indien het niet mogelijk is om de monumentale kerken open te houden, spelen de criteria herbestembaarheid, verkoopbaarheid en staat van onderhoud een doorslaggevende rol om eventueel tot verkoop van het kerkgebouw over te gaan.

Op 10 november 2013 is de RK St. Willibrorduskerk te Hooge Zwaluwe gesloten. Het kerkgebouw behoort om verschillende redenen en bezien vanuit verschillende optieken tot het cultureel erfgoed, ze vormt een verbinding tussen heden en verleden. Behoud van het gebouw en een passende herbestemming is gewenst. Compositie 5 stedenbouw bv heeft een notitie van uitgangspunten en een bestemmingsplan opgesteld voor een passende herbestemming van het kerkgebouw. Op basis van dit plan heeft een initiatiefnemer de kerk gerestaureerd en vervolgens verbouwd om er een restaurant en een dagbesteding voor gehandicapten te vestigen. De herbestemming van de kerk is een groot succes gebleken. Het project is opgenomen in de landelijke inspiratiegids: Parade van Plattelandskerken, 25 inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerkgebouwen.