Hilvarenbeek Noord, Hilvarenbeek

In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek heeft Compositie 5 stedenbouw bv de stedenbouwkundige visie op Hilvarenbeek-Noord vervaardigd. Door de realisatie van een rotonde aan de noordrand van de dorpskern kan aan weerszijden een nieuwe ontsluiting gerealiseerd worden. Deze wegen ontsluiten aan de oostzijde een bedrijventerrein Slibbroek en een woonbuurt en aan de westzijde in eerste instantie de (nieuwe) sportvoorzieningen en enkele nieuwe woningen. Naast de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur bij de Roodloop wordt ingezet op een vergelijkbare ontwikkeling bij een waterloop ten noorden hiervan. Hierdoor worden de aanwezige landschappelijke kenmerken versterkt en benadrukt. De bebouwde kom is scherper begrensd en de overgang richting een agrarisch bebouwingscluster wordt geaccentueerd door de openheid van het landschap rondom de Roodloop.