Hilvarenbeek Noord – Westzijde

In navolging van de stedenbouwkundige visie op Hilvarenbeek-Noord heeft Compositie 5 stedenbouw bv in de zomer van 2018 het bestemmingsplan “Hilvarenbeek Noord – Westzijde” afgerond. Dit bestemmingsplan voorziet in een kwaliteitsverbetering ter plaatse van de noordrand van de dorpskern van Hilvarenbeek. In het plan worden tien vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. De woonpercelen worden in een glooiende lijn langs de nieuwe ontsluitingsweg gepositioneerd. De woningen worden georiënteerd op het beekdal van de Roodloop of op de Tilburgseweg. De noordelijke grens van het plangebied zorgt voor een landschappelijke inpassing van het woongebied.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft voor dit project zowel de stedenbouwkundige visie als het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan verzorgd.