Hof Zuiderbeek, Hilvarenbeek

Op de locatie gelegen tussen de Koestraat en de Papenstraat te Hilvarenbeek waren tot voor kort twee scholen gesitueerd. De scholen hebben deze locatie echter verlaten en zijn verhuisd naar andere locaties in de kern Hilvarenbeek. Het plangebied komt, na sloop van de schoolgebouwen, beschikbaar voor herontwikkeling naar woningbouw. Het planvoornemen betreft de herontwikkeling van maximaal 20 zorgappartementen en 13 patiowoningen. De invulling van het plangebied kan gezien worden als een aanvulling op het nabijgelegen woonzorgcentrum.

In samenwerking met woonstichting Leystromen en het senioren CPO ‘Hof Zuiderbeek’ heeft Compositie 5 stedenbouw bv het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan opgesteld om de gewenste ontwikkeling ter plaatse mogelijk te maken.

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het op een representatieve manier begeleiden van zowel de Koestraat als de Papenstraat door bebouwing. Het binnengebied kenmerkt zich door een grote groene ruimte voorzien van gras en bomen in een losse setting. De inrichting is speels met een gebogen padenstructuur en bankjes. Deze ruimte leent zich optimaal voor een gezamenlijke belevingstuin waar alle zintuigen geprikkeld worden en de seizoenen in beplanting herkenbaar zijn. Het beeldkwaliteitplan vormt de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en geeft criteria ten aanzien van de architectonische vormgeving en de inrichting van de openbare ruimte.

De uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan zijn vastgelegd in een op maat gemaakt bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is op 6 juli 2017 vastgesteld.