Hoogstraat, Eersel

Ruimte voor Ruimte CV wenst een woongebied te realiseren met circa 30 vrijstaande woningen aan de Hoogstraat in Eersel. Compositie 5 stedenbouw bv heeft hiervoor het stedenbouwkundig plan vervaardigd. De hoofdopzet van het plan wordt gevormd door woningen aan te laten sluiten op de bestaande woningen en straten in combinatie met een groene ruimte die het ‘hart’ van het plangebied vormt.
Omdat het plan niet mogelijk is binnen het vigerende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij onder andere specifiek ingegaan wordt op de gewenste beeldkwaliteit.

Kenmerkend voor het stedenbouwkundig plan is de centraal gesitueerde groene ruimte die voor een grote binnenplanse woonkwaliteit zorgt. De samenhang wordt verzorgd door een krachtig en eenduidig vormgegeven openbare ruimte. Tevens wordt rekening gehouden met een bestaande waterloop die in het plangebied een ander verloop krijgt en verbijzonderd wordt. De beeldkwaliteitseisen zorgen voor een grote mate van architectonische vrijheid in het binnengebied.
Het bestemmingsplan biedt een flexibel planologisch kader voor het realiseren van de 30 vrijstaande woningen, waaronder 16 ruimte-voor-ruimte woningen.