Industrieweg, Baarle-Nassau

Aan de Industrieweg te Baarle-Nassau zijn gronden gelegen die in gebruik zijn als tuin bij een nabijgelegen woning. Een initiatiefnemer is van plan deze tuin van zijn perceel af te splitsen en daarbij ter plaatse van de tuin een nieuwe woning te bouwen.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft voor de bouw van de woning een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin wordt aangetoond dat de bouw van de woning ruimtelijk aanvaardbaar is. De ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag om omgevingsvergunning voor planologisch afwijken én het bouwen. Wij hebben daarbij alle bijbehorende onderzoeken voor de initiatiefnemer gecoördineerd.