Jaagweg, hoorn

Envisie heeft in samenwerking met Provincie Noord-Holland en de gemeente Koggeland voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein ons opdracht gegeven een ontwikkelingsvisie, een inrichtingsplan en een beeldkwaliteitplan op te stellen.
Het bedrijventerrein Jaagweg heeft een omvang van circa 150 ha bruto (netto circa 70 ha) en is door de Provincie Noord-Holland aangewezen om met prioriteit te ontwikkelen tot een regionaal bedrijventerrein. Doel van het plan is de economie in de Kop van Noord-Holland te stimuleren. De ambities voor het bedrijventerrein zijn hoog: het moet een modern en duurzaam bedrijventerrein worden met een hoog kwaliteitsniveau. Belangrijk aandachtpunt bij de realisatie van het bedrijventerrein is de landschappelijke inpasbaarheid.