Janshove, Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is het woonzorgcentrum “Janshove” gelegen. Door een initiatiefnemer wordt voorgenomen dit woonzorgcentrum te herontwikkelen. Het vigerende bestemmingsplan, vastgesteld op 12 april 2007, maakt deze herontwikkeling reeds mogelijk. Omdat een bestemmingsplan om de 10 jaar dient te worden geactualiseerd, moest vóór 12 april 2017 een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Vanwege de korte voorbereidingstijd tot deze datum was het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan geen optie. Ook was het niet mogelijk om een ‘verlengingsbesluit’ ex art. 3.1, lid 3 Wro te nemen, omdat het vigerende bestemmingsplan vóór 1 juli 2008 als ontwerp ter inzage had gelegen (art. 9.1.4, lid 2 IWro). Het vaststellen van een beheersverordening die de bestaande planologische mogelijkheden ‘bevriest’ is dan een goede mogelijkheid.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft een beheersverordening opgesteld, op maat gemaakt voor het behouden van de bestaande planologische mogelijkheden.