Klinkerstraat, Valkenswaard

Ten behoeve van de herontwikkeling van een gebied aan de Klinkerstraat/Nieuwstraat in Valkenswaard is in opdracht van B&D Bouw & Ontwikkeling bv door ons een gebiedsvisie opgesteld. Zowel de Klinkerstraat als de Nieuwstraat maken deel uit van de historisch gegroeide structuur van Valkenswaard, waardoor het plangebied een bijzondere positie inneemt. In functioneel opzicht dient de huidige detailhandelsfunctie terug te komen op de hoek. De overige ruimte wordt toebedeeld aan de woonfunctie. De woningbouw aan de Klinkerstraat bestaat uit grondgebonden woningen in aansluiting op de omgeving, waarmee woonkwaliteiten in de straat worden toegevoegd en het gebied geïntensiveerd wordt. Wat betreft het parkeren geldt als uitgangspunt dat de nieuwe parkeerdruk die met de ontwikkeling gepaard gaat op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Voor geclusterde parkeerplaatsen is ruimte aanwezig tussen de winkelruimte en de grondgebonden woningen. In de gebiedsvisie zijn stedenbouwkundige en functionele randvoorwaarden en beeldkwaliteitcriteria opgenomen. Tevens hebben wij voor de ontwikkeling een bestemmingsplan vervaardigd en inmiddels is het plan gerealiseerd.