Landgoed Het Hooghuis, Baarle-Nassau

Voor een locatie in het buitengebied van Baarle-Nassau heeft ons bureau een inrichtingsplan opgesteld voor een landgoed. Het betreft een gebied van circa 63 hectare nabij het oude landhuis ‘Het Hooghuis’ dat is opgegaan in een gebouwencomplex genaamd Gaarshof. In het plan worden de kenmerken van het oude landgoed behouden. Daarbij wordt gebiedseigen nieuwe natuur gerealiseerd met hieraan gekoppeld de bouw van 5 landhuizen. In het bijbehorende beeldkwaliteitplan, eveneens door ons bureau opgesteld, zijn criteria opgenomen waarmee een klassiek en historiserend architectuurbeeld wordt nagestreefd.