LIMFA, Baarle Nassau

De woningbouwlocatie LIMFA is grensoverschrijdend en beslaat zowel Belgisch (Baarle Hertog) als Nederlands (Baarle Nassau) grondgebied. Centraal in het gebied is een structurerend bebouwingscluster gesitueerd rondom een grote groene ruimte. Het gebogen stratenpatroon en de korte zichtlijnen zorgen voor een intiem karakter.

De inrichting van de openbare ruimte doelt op het creÎren van een aangename en vertrouwde ruimte. Schakeling van gevel- en dakdetails behoed voor monotonie, terwijl banale uniformiteit wordt voorkomen door middel van uniforme toepassing van materialen en een uniforme verhouding tussen elementen.