Matthias Wolfsstraat, Hoogerheide

Voor een locatie aan de Matthias Wolfsstraat in Hoogerheide, gemeente Woensdrecht, bestond een woningbouwplan, dat op basis van een op maat gemaakt bestemmingsplan kon worden gerealiseerd. Als gevolg van een gewijzigde verkaveling was het echter niet langer mogelijk het woningbouwplan uit te voeren conform de bepalingen in het bestemmingsplan. Compositie 5 stedenbouw heeft door middel van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing aangetoond dat de gewijzigde verkaveling ruimtelijk aanvaardbaar is, in afwijking van het geldende bestemmingsplan.

Door middel van de ruimtelijke onderbouwing is er op een snelle en efficiënte wijze voor gezorgd dat de omgevingsvergunning ten behoeve van het gewijzigde verkavelingsplan verleend kon worden.