MFC, Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft enkele jaren geleden het ‘Dorpsplan Moerdijk’ vastgesteld. Dit plan richt zich op de leefbaarheid van deze plattelandskern en geeft een beeld van de woonkwaliteit en het voorzieningenniveau bezien vanaf het standpunt van de dorpsbewoners. Eén van de conclusies uit het plan is dat de verschillende gemeenschapsvoorzieningen te fragmentarisch zijn en te versnipperd in het dorp Moerdijk liggen. Het advies luidt enkele van deze voorzieningen te clusteren op één centrale plaats in het dorp in een zogenaamd multifunctioneel centrum (MFC).

Compositie 5 stedenbouw bv heeft een bestemmingsplan opgesteld dat op maat is gemaakt voor het multifunctionele centrum. Zo laat het plan ruimte voor een toekomstige wijziging in de gewenste maatschappelijke activiteiten en biedt het bestemmingsplan flexibiliteit met betrekking tot het bouwen van het hoofdgebouw. Daarnaast wordt ruimte geboden aan de bouw van enkele woningen.