Cultuurhistorisch onderzoek Nemelaerstraat, Haaren

Cultuurhistorische inventarisatie, analyse en waardestelling

In het buitengebied van de kern Haaren is aan de Nemelaerstraat een agrarisch bouwblok gelegen. Op dit agrarisch bouwblok, bestaande uit onder meer een karakteristiek boerenerf, was een groentekwekerij gevestigd. Inmiddels is dit bedrijf beëindigd; er is geen bedrijfsopvolger aanwezig. Een initiatiefnemer wil het aanwezige bebouwingspatroon behouden in samenhang met een functiewijziging van de bebouwing. Door het wijzigen van de functie zijn er voldoende kostendragers om het bestaande bebouwingspatroon van het karakteristieke boerenerf te behouden. De gewenste functiewijziging is binnen de kaders van de provinciale Verordening ruimte 2014 uitsluitend mogelijk binnen bebouwing met cultuurhistorische waarde.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft een cultuurhistorische inventarisatie, analyse en waardestelling opgesteld waarin de cultuurhistorische waarde van (de bebouwing op) het karakteristieke boerenerf is aangetoond. Op basis van deze studie kan de functiewijziging plaatsvinden en het boerenerf worden behouden. Voor resterende detonerende bebouwing is in het wijzigingsplan een sloopregeling opgenomen.