Noord-om, Gemert-Bakel

De kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de kern Gemert staat sterk onder druk vanwege het toenemende doorgaande verkeer. Om de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid, de veiligheid en het woon- en leefmilieu in de kern te verbeteren, gaat de gemeente Gemert-Bakel samen met de provincie Noord-Brabant een randweg ten noorden van de kern Gemert aanleggen.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft in samenwerking met de gemeente de bestemmingsplanprocedure verzorgd om de randweg juridisch-planologisch mogelijk te maken. Werkzaamheden gedurende de afgelopen jaren betroffen het opstellen van het bestemmingsplan en aanvullend het begeleiden van de totstandkoming van de milieuonderzoeken, het landschapsplan en het natuurcompensatieplan. Het bestemmingsplan is op 1 oktober 2015 vastgesteld.