Oude Dorpshart, Galder

In opdracht van de gemeente Alphen-Chaam is een gebiedsvisie opgesteld voor het oude dorpshart van Galder. In een ateliergroep zijn inwoners van Galder zelf met schetsrollen en stiften aan het ontwerpen gegaan. Daaruit zijn diverse ideeën voorgesteld. In onderlinge afstemming is gekomen tot een bijzondere strategie waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het woon- en leefkwaliteit van Galder. Realisatie van een buurtwinkel in het gebouw van de basisschool is hierbij uitgangspunt . Mocht dit niet lukken en er is ook geen andere levendigheid brengende functie in de huidige school mogelijk dan is herontwikkeling met woningbouw aan de orde. Voor de herkenbaarheid van het dorpshart is daarbij een herinrichting van het openbaar gebied essentieel.