Reisvennestraat, Valkenswaard

Ten behoeve van de herontwikkeling van een gebied aan de Reisvennestraat is in opdracht van Woningbelang Valkenswaard door ons een gebiedsvisie opgesteld. In het plangebied zijn 12 grondgebonden, seniorengeschikte woningen voorgesteld. Ruimtelijk uitgangspunt is dat onderscheid gemaakt wordt in de bebouwing die georiënteerd is op de Reisvennestraat en de bebouwing op het binnenterrein. Aan de Reisvennestraat wordt het reeds aanwezige bebouwingsbeeld en de rooilijn voortgezet. Het binnenterrein is kleinschalig en zelfstandig. Beslotenheid en een informeel karakter zijn hierbij sleutelwoorden. De woningen op het binnenterrein worden geclusterd rond de openbare ruimte. In de vormgeving van de woningen op het binnenhof is één bouwlaag met kap of dakopbouw tot twee bouwlagen. Deze bouwhoogte sluit aan bij de gewenste kleinschalige en intieme opzet van het binnenterrein. Tevens zorgt het type patiowoning met een beperkte bouwhoogte voor privacy naar omliggende percelen. In de gebiedsvisie zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitcriteria opgenomen. In de afgelopen jaren zijn de woningen gerealiseerd.