Schansstraat, Terheijden

De locatie Schansstraat 17 betreft een relatief groot perceel in de kern Terheijden van de gemeente Drimmelen. Op basis van een eerste ideeschets heeft de gemeente Drimmelen kaders opgesteld voor de nadere planuitwerking. PVH Vastgoed heeft Compositie 5 stedenbouw bv verzocht om een stedenbouwkundig plan op te stellen.