Scheldeweg-noord, Hoogerheide

De gemeente Woensdrecht heeft voor het centrumgebied van Hoogerheide in 2017 een structuurvisie vastgesteld, als aanzet tot een aantal samenhangende ontwikkelingen voor onder meer woningbouw, verplaatsing van supermarkten en algehele herstructurering van het centrum. Ook de herpositionering van de gemeentewerf en brandweerkazerne maakt deel uit van de plannen. Door Compositie 5 stedenbouw bv is vervolgens een bestemmingsplan opgesteld dat het juridisch-planologische kader biedt om de doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen verwezenlijken. Het bestemmingsplan bevat tevens een regeling die borgt dat de in het plangebied aanwezige hoogteverschillen (Brabantse Wal) gehandhaafd blijven.

Het bestemmingplan maakt het mogelijk om de doelstellingen uit de structuurvisie voor het centrum van Hoogerheide tot uitvoer te brengen. Het dorp is hiermee verzekerd van een toekomstbestendig woon- en winkelhart.