Schoolstraat, Gameren

In opdracht van Waalwaardwonen is een beeldkwaliteitplan opgesteld voor een nieuw woongebied in Gameren, waarvoor wij tevens het stedenbouwkundige plan hebben vervaardigd. In het beeldkwaliteitplan wordt een visie geschetst op de architectonische vormgeving van de gebouwen en de inrichting voor de openbare ruimte. Het vormt een inspiratiebron voor architecten en een toetsingskader voor de gemeente Zaltbommel. Uitgangspunt is het waarborgen van de dorpse kleinschaligheid van. Deze informele en losse structuur is vormgegeven in het stedenbouwkundige plan, maar kan verder voortgezet worden in de verschijningsvorm van bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Het nieuwe woongebied dient onlosmakelijk deel uit te gaan maken van de Gamerense dorpsstructuur en de voor het dorp typerende architectuur dient hierbij als basis. Deze overeenkomsten gelden als vertrekpunt voor de vormgeving van het nieuwe woongebied, zodat Gameren één samenhangend dorpsbeeld blijft houden.