Cultuurhistorisch onderzoek Schoolstraat, Gameren

Waalwaardwonen heeft Compositie 5 stedenbouw bv gevraagd een stedenbouwkundig plan op te stellen voor de locatie Schoolstraat in Gameren. Het noordelijke deel van het plangebied maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Gameren. Bij de invulling van het plangebied is zijn vanwege het beschermd dorpsgezicht de historisch gegroeide dorpsstructuur, het open karakter en het hoogteverschil vanwege de dijk van belang.

In het stedenbouwkundige plan blijven de historische stedenbouwkundige structuren van het beschermd dorpsgezicht duidelijk herkenbaar. Dit plandeel wordt ingevuld met twee ruime kavels voor vrijstaande woningen. Ten behoeve van een zorgvuldige inpassing van de woningen zijn een beeldkwaliteitplan en kavelpaspoorten opgesteld. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de situering, vormgeving en uitstraling van de panden.