Schoolstraat, Gameren

Waalwaardwonen heeft Compositie 5 stedenbouw gevraagd een stedenbouwkundig plan voor de locatie Schoolstraat in Gameren op te stellen.

Omdat het een locatie betrof aan de rand van het dorp, was een zorgvuldige en soepele overgang van stedelijk naar landelijk gebied essentieel. Er diende daarbij gestreefd te worden naar een stedenbouwkundige structuur die paste bij de karakteristieken van Gameren maar die tegelijkertijd een eigen herkenbare identiteit had.
Dit werd gewaarborgd met een beeldkwaliteitplan bestaande uit een heldere en bondige omschrijving van de gewenste kwaliteit om enerzijds de samenhang, maar anderzijds ook een voldoende gevarieerd straatbeeld te bewerkstelligen.