Schoonoordstraat, Aalst

In opdracht van Latoures Vastgoed I bv is een beeldkwaliteitplan opgesteld voor een kleinschalige inbreiding in Aalst. Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de gewenste identiteit van de buurt en de vertaling van het plan in de uitstraling van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. De criteria zijn onder andere gericht op de kapvorm, rooilijn, bouwhoogte, kleurstelling en materiaalgebruik en erfafscheidingen. De ambitie voor het beeldkwaliteitplan is driedelig. Het betreft het aansluiten op de identiteit en schaal van Waalre, een vormgeving die recht doet aan de ligging in het landschap en een duurzame uitrustig van woningen en omgeving.