Sweensstraat-West, Kaatsheuvel

Ten westen van de kern Kaatsheuvel ligt – omsloten door de bebouwingslinten Rechtvaart, Sweensstraat en Erasstraat – een open, voornamelijk agrarisch gebied. De gemeente Loon op Zand is voornemens om dit gebied met woningbouw te ontwikkelen. In totaal worden er in het nieuwe woongebied circa 450 woningen voorzien.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft het bestemmingsplan opgesteld voor de eerste en tweede fase van het geplande woongebied. Op basis van dit plan ontstaat er een rechtstreekse bouwtitel voor de bouw van 220 woningen en worden 50 woningen mogelijk gemaakt middels een wijzigingsbevoegdheid. De bestemmingsplanregeling gaat uit van een zo groot mogelijke globaliteit en flexibiliteit, maar kent tevens enkele waarborgen om de kwaliteiten uit het stedenbouwkundige plan te waarborgen in de planopzet. Onderdeel van de werkzaamheden was het motiveren van het plan in het licht van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’.