Vesting Willemstad

Op donderdag 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan “Vesting Willemstad” vastgesteld. Compositie 5 stedenbouw bv heeft in samenwerking met RAAP bv, de gemeente gedurende een langdurig en intensief proces begeleid en geadviseerd omtrent de totstandkoming van het bestemmingsplan. Met het bestemmingsplan wordt voor de vesting voorzien in een actueel juridisch-planologisch kader. Daarbij is tevens nadere invulling gegeven aan de cultuurhistorische betekenis en de uitzonderlijke schoonheid van de vesting, zoals eerder al opgenomen in de aanwijzing ‘Beschermd stads- en dorpsgezicht’. Met dit bestemmingsplan is tevens een eerste stap gezet te komen tot een werkwijze, waarbij diverse sectorale omgevingswaarden samengebracht worden in één plan, indachtig een Omgevingsplan als bedoeld onder de Omgevingswet.