Visualisaties voorbeelden

Compositie 5 stedenbouw bv maakt gebruik van verschillende technieken voor het visualiseren van een plan. Onder andere maquettes, (vogelvlucht)impressies en 3D-beelden behoren tot de mogelijkheden. Deze visualisaties verduidelijkheden het ontwerp en maken het plan meer tastbaar voor de opdrachtgever en belangstellenden.