Vroondaal, Den Haag

Aan de zuidwest zijde van Den Haag ligt de ontwikkellocatie Vroondaal. De locatie is opgedeeld in meerdere plangebieden, waarvan het plandeel Haagse Tuinen er een is. Voor dit plandeel is een hoofdstructuur vastgelegd, die het gebied opdeelt in meerdere ‘velden’.

Synchroon had aan Compositie 5 stedenbouw bv gevraagd hiervoor een stedenbouwkundig verkavelingsplan op te stellen.