Westfields Logistiek, Oirschot

In de gemeente Oirschot wordt het bedrijventerrein Westfields van circa 28 hectare ontwikkeld. Op het bedrijventerrein wordt, na intensief bestuurlijke afstemming op regionaal niveau, gekozen voor de ontwikkeling van grootschalige logistieke bedrijvigheid. Op een deel van het bedrijventerrein zal het logistiek bedrijf DPD zich gaan vestigen. Het betreft hier een zeer omvangrijk logistiek centrum voor Europees goederenvervoer over de weg, gecombineerd met het Benelux hoofdkantoor. Op 26 januari 2016 is het bestemmingsplan door de raad van de gemeente Oirschot unaniem vastgesteld.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft ten behoeve van de planologische procedure om de logistieke bedrijvigheid mogelijk te maken het bestemmingsplan Westfields Logistiek opgesteld. Voor uitgebreidere informatie klik op de onderstaande links.