Willemsbuiten, Tilburg

In opdracht van Consortium Stappegoor is het stedenbouwkundig plan voor Willemsbuiten vervaardigd. Willemsbuiten omvat circa 500 woningen en kent een heldere planopzet. Door een orthogonale ontsluitingsstructuur, bestaande uit licht gebogen en groen vormgegeven lanen, ontstaat een helder raamwerk, waardoor zes woonbuurten onderscheiden kunnen worden. Elke woonbuurt wordt gekarakteriseerd door een hof met een eigen karakteristiek. De hoven vormen het centrale middelpunt van elke buurt en lenen zich voor spelen, ontmoeten en allerlei buurtfestiviteiten. De sterke identiteit van Willemsbuiten wordt bereikt door een samenhangend ontwerp met sterke ruimtelijke dragers die gevormd worden door de lanen, hoven en het geluidwalpark. Het geluidwalpark, langs de rijksweg, is natuurlijk ingericht met waterberging voor de wijk.

Naast het stedenbouwkundig plan heeft Compositie 5 stedenbouw bv het beeldkwaliteitplan en het inrichtingsplan vervaardigd.