Zuiderpark, Tilburg

Nieuw Stappegoor is het nieuwe dynamische gebied van Tilburg, waarin wonen, sporten, studeren en uitgaan samenkomen. De gebiedsontwikkeling is gelegen in het zuiden van Tilburg en is gelegen aan de A58. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de realisatie van een woonwijk in het noordoostelijke deel met de naam Zuiderpark. Het betreft de realisatie van circa 200 woningen.

Bij het vervaardigen van het stedenbouwkundige plan staat de realisatie van drie groene zones centraal die zorgdragen voor de groenbeleving in het woongebied en zichtlijnen vormen. Veel woningen zijn gericht op deze oost-west gerichte groene ruimtes. Deze kwaliteiten worden benadrukt in het beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan.
Het beeldkwaliteitplan omvat criteria ter inspiratie aan iedereen die bij het verdere ontwerp- en ontwikkelingsproces betrokken is om een woongebied met maximaal toekomstperspectief te creëren. Wat betreft de architectuurstijl wordt nagestreefd om, ondanks dat het met name rijwoningen zijn, een kleinschalig en afwisselend beeld te realiseren.
In het inrichtingsplan worden de drie groene zones verbijzonderd door inrichting als verblijfsgebieden met gras, bomen en diverse speelgelegenheden.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft in opdracht van Consortium Nieuw Stappegoor b.v. voor Zuiderpark het stedenbouwkundige plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan vervaardigd. De hoofdopzet van dit plan is erop gericht om een informeel woongebied te realiseren met een heldere planopzet. De wegen zijn daarbij soepel en enigszins gebogen gesitueerd.