Samenwerking Manege & Ruiter Bond en Compositie 5 stedenbouw bv

In mei 2016 is Compositie 5 stedenbouw bv de samenwerking aangegaan met de Manege & Ruiter Bond om voor haar leden een adviespartner te vormen op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningen, milieu en natuurbeschermingswet- en regelgeving.

De Manege & Ruiter Bond (http://www.manegeruiterbond.nl/) heeft als doel de belangen te behartigen van manegehouders en elkaars vangnet te zijn in voor- en tegenspoed. Het organiseren en faciliteren van evenementen en activiteiten om de recreatieve paardensport voor mensen met en zonder eigen paard, rijdend bij een manege, te bevorderen. Alsmede het bevorderen van het paardenwelzijn in algemene zin. Inmiddels vertegenwoordigd de Manege & Ruiter Bond 29 hippische bedrijven met ongeveer 8.000 Manege Ruiterpaspoorthouders.

Vanuit dit perspectief is het bestuur op zoek naar adviespartners en marktpartijen die de leden van de Manege & Ruiter Bond een meerwaarde kunnen bieden in de dagelijkse praktijk op en rond de paardenhouderij. Vanuit deze insteek is de samenwerking tussen Compositie 5 stedenbouw bv en de Manege & Ruiter Bond ontstaan.

Voor meer informatie over de samenwerking en de aangeboden producten, klik hier.

Voor uitgebreidere informatie over de Manege & Ruiter Bond klik op de onderstaande link.