Per 1 november a.s. gaat Compositie 5 stedenbouw verder onder de naam Aveco de Bondt

Compositie 5 stedenbouw, Primum en Wareco zijn al een tijd onderdeel van Aveco de Bondt. Graag laten we u weten dat we vanaf 1 november verder gaan als één bedrijf onder die naam. Onze missie is een leefomgeving te creëren met respect voor het ecosysteem: water, land, lucht en de mens. Dit doen we door het verbinden van kennisgebieden, opgaven, mensen en organisaties. Onze rol als adviseur op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschap blijft dezelfde. Door het bundelen van onze krachten en complementaire diensten kunnen we, samen met onze klanten en partners, haalbare oplossingen creëren voor de groeiende ecologische en maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld biodiversiteit, klimaat, water en ruimte. Wij geloven dat wij dit beter, effectiever en eenduidiger kunnen realiseren vanuit één sterk merk.

In onze samenwerking verandert niets

Uw vertrouwde contactpersonen blijven dezelfde en zijn beschikbaar op de bekende telefoonnummers. Wel communiceren we vanaf nu alvast vanuit onze nieuwe @avecodebondt.nl e-mailadressen. E-mails naar onze bestaande e-mailadressen worden automatisch doorgestuurd. Werkte u al samen met meerdere van onze merken? Dan is het waarschijnlijk voor u praktischer dat we onder één merk gaan opereren. Heeft u een of meerdere contracten met ons dan ontvangt u hierover een separate brief waarin wij nader ingaan op de eventuele consequenties.

1 november introduceren wij ons nieuwe logo en huisstijl

We zien ernaar uit om die te laten zien. We houden u natuurlijk op de hoogte. Voor meer informatie klik hier.

Met vriendelijke groet, Gerald Paalman, algemeen directeur en André de Wilde, teamleider